Ju-Jutsu / Hanbo-Jutsu / Waffen-Training / Sportbox – Raum 2 oder Dojo -TSV Halle